Bestuur:
Voorzitter dhr. E.R.J.W De Groot 06 –  23685429
Secretaris: mevr. M. van Rijswijk-Vink 06 – 51710861
Penningmeester  dhr. K Groot 0299 – 40 13 07
 
Leden:
Lid: mevr. T. Koster-Kwadijk 0299 – 40 16 58
Lid: mevr. Van der Lende-Stam 0299 – 40 30 13

email

email SBS: SBSzeevang

email TafeltjeDekje:  TafeltjeDekje

persoonsalarm: 06 –  23685429 

 

SBS ZEEVANG | Stichting Senioren Belangen Zeevang