Bestuur:
Voorzitter: dhr. C.J. Koning 0299 – 40 15 07
Secretaris: dhr. E.R.J.W. De Groot  06 23685429
Penningmeester | administratie: dhr. L. Schuitemaker 0299 – 40 33 20
Leden:
Lid: mevr. T. Koster-Kwadijk 0299 – 40 16 58
Lid: mevr. Van der Lende-Stam 0299 – 40 30 13

E-m@il

email SBS: SBSzeevang

email TafeltjeDekje:  TafeltjeDekje

2dets2affbnz7q8q

SBS ZEEVANG | Stichting Senioren Belangen Zeevang