Ouderen Vereniging Zeevang (OVZ)
OVZ is een vereniging voor 50-plussers.
Zij is actief op het gebied van amusement en bingo (in de maanden oktober-december-februari-maart en april) en dagtochten (juni-september).
Verder wordt er vanaf september t/m april iedere week een koersbalmiddag georganiseerd.

Data:

22  februari – een gezellige middag
14  maart – een gezellige middag
25  april – een gezellige middag
12  juni – reisje
11 september – reisje

14  oktober- een gezellige middag

28   november -een gezellige middag

19  december- kerstmaaltijd

Informatieadres: Nel Wiltenburg |  Warder 93  |  1473 PE  | Warder  |  telefoon: 0299 – 40 18 57

Koersbal:
KOERSBALLEN kan elke maandagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur in de recreatiezaal van zorgcentrum Seevanck te Oosthuizen.
De contributie bedraagt € 6,– per maand. Het seizoen loopt van september t/m april.

NIEUWE LEDEN ZIJN VAN HARTE WELKOM

Inlichtingen bij:
Cees Schouten (voorz.)   |  telefoon: 0299 – 40 30 78
Gré Petiet (secr.)   |  telefoon: 40 33 69
Janny Schuitemaker (penn.)   |  telefoon: 40 33 20

SBS ZEEVANG | Stichting Senioren Belangen Zeevang