Privacybeleid

Privacyverklaring

Hoe gaan wij om met jouw privacy
Stichting Belangen Senioren Zeevang hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke gegevens van onze relaties en de gebruikers en bezoekers van deze website. Die informatie we verzamelen, wordt dan ook uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons strikt aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Wij zijn verantwoordelijk voor het beschermen van jouw privacy altijd, in alle situaties, zo veel mogelijk en zo ver als redelijkerwijs van ons kan worden verwacht. De informatie die wij over je verzamelen als persoon, wordt alleen gebruikt om je de best mogelijke service te kunnen bieden.
In onderstaande verklaring leggen we uit welke informatie we verzamelen, hoe en waarvoor we die gebruiken/bewaren en wat jouw rechten en mogelijkheden zijn ten aanzien van die gegevens. Voor vragen of opmerkingen over ons privacy- en cookiebeleid kunt je altijd contact met ons opnemen.

Onze gegevens
Stichting Belangen Senioren Zeevang
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
sbs55zeevang@gmail.com
www.sbs55zeevang.nl

Jouw gegevens
Persoonsgegevens die wij verwerken
S8S55+ Zeevang verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht/Geboortejaar
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer [Alleen bij machtiging voor incasso]

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sbs55zeevang@gmail.com., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Belangen Senioren Zeevang verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen
• Het afhandelen van je betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Belangen Senioren Zeevang bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
Categorie: persoonsgegevens
Bewaartermijn: 18 maanden
Reden: Service, contact en aftersales
Categorie: personalia
Bewaartermijn: 18 maanden
Reden: Service, contact en aftersales
Categorie: adres
Bewaartermijn: 18 maanden
Reden: Service, contact en aftersales
Categorie: overig
Bewaartermijn: 18 maanden
Reden: Service, contact en aftersales

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Belangen Senioren Zeevang verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Stichting Belangen Senioren Zeevang wil je er  op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de FG en/of nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Belangen Senioren Zeevang neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met  via sbs55zeevang@gmail.com
Gebruik van “cookies”
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je
computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken alleen cookies om je een “snelle start” te geven wanneer je
weer een bezoek aan onze site brengt. Onze cookies zijn absoluut onschuldig en ongevaarlijk! Op deze site worden geen persoonsgegevens verwerkt of opgeslagen in cookies.
Stichting Belangen Senioren Zeevang gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Links naar andere sites
Deze site kan links bevatten naar andere websites. Houd er rekening mee dat wanneer je klikt op een van die links, je deze site mogelijk zult verlaten en een andere website gaat bezoeken die niet van ons is. Deze sites kunnen onafhankelijk van ons informatie verzamelen over u en wij raden je aan de privacy verklaringen van deze gelinkte sites (indien niet de onze, en/of beheerd door ons) te lezen, want hun privacy beleid kan
afwijken van het onze.

Disclaimer
Hoewel dit platform er alles aan doet om de privacy van gebruikers en absolute discretie te bewaren, moeten we wellicht persoonlijke informatie openbaar maken wanneer dat wettelijk verplicht is en waarin we een goed vertrouwen hebben om te geloven dat een dergelijke handeling nodig is om te voldoen aan een lopende gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of juridische proces dat wordt gevoerd in verband met onze website.

Wijzigen van het privacy-en cookiebeleid
Het is niet ondenkbaar dat het privacy-en cookiebeleid van ons platform in de nabije toekomst wordt
uitgebreid of gewijzigd. Wij adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzingen zijn
doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen wij ervoor zorgen dat deze op een
duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.
Als je na het lezen van deze informatie vragen hebt, aarzel dan niet ons even te bellen of te mailen. We helpen je graag.

SBS ZEEVANG | Stichting Senioren Belangen Zeevang